Referenties

Veel scholen stapten in de afgelopen periode over op het gebruik van het digitale ESIS Schoolrapport.

Zij lieten zich daarover adviseren door ABIS. Ook de bouw en implentatie werd door ABIS verzorgd. De ervaring en kennis van ABIS stonden garant voor een probleemloze start met het nieuwe schoolrapport op deze scholen

logorovictlogorovictlogorovictlogorovict

logorovictlogorovictlogorovictlogorovict

logorovictlogorovictlogorovictlogorovictlogorovict

logorovictlogorovictlogorovictlogorovict

Hebt u ook belangstelling neem dan contact op met ABIS via telefoon 06-1582 1725 of via de mail: info@abisautomatisering.nl.

CBS De Morgenster uit Hoogeveen optimaliseert het gebruik van het ESIS leerlingdossier.

logorovictIn een workshop voor het optimaal laten aansluiten van het ESIS leerlingdossier aan de werkwijze op De Morgenster, hebben de ib-ers onder leiding van ABIS het hele leerling-dossier schoolspecifiek gemaakt. Dossierindeling, hulptabellen, sjablonen, alles passeerde de revue. De volgende stap is – d.m.v. een implementatieplan – het team betrekken bij de nieuwe werkwijze.
Mooi project, enthousiaste ib-ers en het team, dat gaat het enthousiasme zeker overnemen!
Hebt u ook belangstelling neem dan contact op met ABIS via telefoon 06-1582 1725 of via de mail: info@abisautomatisering.nl.

.

De Julianaschool van de St. Fluvius uit Arnhem neemt het ESIS schoolrapport in gebruik.

logorovictHet team van de Julianaschool van de St. Fluvius in Arnhem gaat – met ABIS begeleiding – in het komende schooljaar verdiept aan het werk met het ESIS leerlingdossier. Tevens nemen ze daarbij het ESIS schoolrapport in gebruik. Team en directie zijn enthousiast over het door ABIS gebouwde digitale schoolrapport.

Is er binnen uw bestuur of op uw school ook belangstelling, neem dan contact op met ABIS via telefoon 06-1582 1725 of via de mail: info@abisautomatisering.nl.

.

De Aloysiusstichting uit Voorhout gaat op haar SBO- en SO-scholen werken met de module Groepsplannen.

logorovictNa de landelijke presentatie van de module ESIS Groepsplannen door Dirk van Dongen van ABIS zijn de SBO-
en SO-scholen van de Aloysiusstichting enthousiast om aan de slag te gaan met deze module.
De scholen krijgen van het bestuur van de stichting ondersteuning bij het koppelen van de leerlijnen aan de groepsplannen. ABIS begeleidt de inhoudelijke implementatie op de scholen. Mooi project met enthousiaste mensen!
Is er binnen uw bestuur of school ook belangstelling, neem dan contact op met ABIS via telefoon 06-1582 1725
of via de mail: info@abisautomatisering.nl.
.

SO De Spoorzoeker uit Roermond voert ESIS-B integraal in.

logorovictOp een studiedag voor het hele team van SO De Spoorzoeker (vallend onder de Aloysiusstichting) is de eerste stap gezet voor het integraal gebruik van het zorgdeel van ESIS in de school. Onder leiding van ABIS is gestart met het maken van registraties in het leerlingdossier en het invoeren van toetsresultaten. Door middel van een stappenplan worden alle onderdelen gefaseerd ingevoerd: leerlingdossier, handelingsplannen, groepsplannen, ontwikkelingsperspectieven, etc.
Het was fijn om met zoveel vakmensen deze workshop te kunnen doen! .
Hebt u ook belangstelling neem dan contact op met ABIS via telefoon 06-1582 1725 of via de mail: info@abisautomatisering.nl.
.

Hildegaertschool in Hillegersberg werkt nu schoolbreed met de module Groepsplannen.

logorovict Directie, interne begeleiding en team van de Hildegaertschool is in een aantal maatwerk workshops door ABIS geschoold in een verdiept gebruik van ESIS.
Enthousiast gaat de school nu aan het werk met de module Groepsplannen en het invoeren van diverse soorten registraties in het digitale leerlingendossier.
Team Hildegaert dank voor het enthousiasme en de fijne sfeer tijdens de workshops!
.
Hebt u ook belangstelling voor de workshop Groepsplannen neem dan contact op met ABIS via telefoon 06-1582 1725 of via de mail: info@abisautomatisering.nl.
.

Getuigschrift!

logorovict Op 8 oktober 2012 ontving ik het volgende getuigschrift van mijn vroegere werkgever:
“De heer van Dongen is bij ons werkzaam geweest in de periode van 1 maart 2002 tot en met 31 december 2012.
Wij hebben Dirk van Dongen leren kennen als een medewerker met een grote mate van betrokkenheid en inzet bij de uitvoering van werkzaamheden bij klanten en interne projecten.Daarbij was zijn deskundigheid, zorgvuldigheid en oplossingsgericht handelen van grote waarde om zaken te realiseren.
Wij danken de heer van Dongen voor de aan ons bedrijf bewezen diensten en wensen hem veel succes toe in zijn verdere loopbaan.”