Digitaal schoolrapport

Het ESIS Schoolrapport

rapporten

Het is mogelijk om binnen ESIS te werken met een digitale versie van het eigen schoolrapport.
Met invoerlijsten, het overnemen van toetsgegevens (bijvoorbeeld CITO, Eduforce, Boom test uitgevers, etc.) en eventueel informatie uit SCOL (Sociale Competentie ObservatieLijst) wordt het schoolrapport naar de wens van de school samengesteld.
ABIS doet bij u de intake voor de inhoud en de lay-out van het schoolrapport, verzorgt de bouw van het rapport in ESIS en schoolt het team in het gebruik van het digitale rapport.

Scholen die belangstelling hebben voor het digitale schoolrapport binnen ESIS kunnen contact
opnemen met Dirk van Dongen.

 

Hoe zit het ESIS Schoolrapport in elkaar?

U bepaalt zelf de inhoud en vormgeving van het schoolrapport

Het ESIS Schoolrapport heeft een flexibele opbouw. U bepaalt welke vormingsgebieden en vakonderdelen (= subonderdeel van een vormingsgebied) een plaats moeten krijgen op het rapport. Per vakonderdeel kiest u een scoringswijze. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: cijfers (van 1 t/m 10 met of zonder decimalen, plusjes en minnetjes), waarden (onvoldoende, voldoende, goed),bolletjes, smileys en tekst. Kortom: te veel om op te noemen!

Eigen huisstijl

De indeling van het rapport, het schoollogo, de lettertypes en de kleuren zijn vrij te kiezen.

Invoerlijsten

Invoerlijsten vervangen het çijferboekje’ van de leraar. Ze kunnen gebruikt worden voor zowel ‘eigen’ toetsen, als voor methodegebonden toetsen. Gemiddelden worden berekend en direct op het rapport geplaatst.

invoerlijsten

Rapportageplan

Het rapportageplan is als het ware het invulmodel voor het schoolrapport. Hierin worden de cijfers toegevoegd, de gemiddelden berekend, de toetsresultaten opgehaald en de opmerkingen weggeschreven. Dit kan zowel per leerling:

rapportageplan lln

als per onderdeel:

rapportageplan ond

Rapportsjabloon

Het rapportsjabloon bepaalt hoe de gegevens uit het rapportageplan worden afgedrukt. Kortom: het sjabloon bepaalt de vormgeving van het rapport. Een voorbeeld:

rapportvoorbeeld