Cursussen

llnadm

ESIS Administratie | Administrateurs en directies

De onderdelen die in de cursus aan de orde komen zijn:

 • Algemene werking: Help, leerlingzoeker, groepenzoeker, overzichten, etc.
 • Leerlingadministratie: Invoeren, inschrijven, indelen, uitschrijven, BRON.
 • Absenties: Invoeren, soorten verzuim, uitvoer naar afd. leerplicht.
 • Medewerkers: Invoeren, koppelen aan groep en gebruiker.
 • Jaarplanning: Jaarplanning maken, lestijden per groep, groepsroosters.

toetsenJPG

ESIS Dossier en toetsen | IB-ers en directies

In deze cursus komt aan de orde:

 • Functies van het dossier
 • Dossieronderdelen, waaronder registraties en ontwikkelingsperspectief
 • Koppelen van een dossierindeling
 • Inrichting van de toetsmodule
 • Werking van de didactische leeftijd
 • Invoeren van toetsresulatten
 • Toetsoverzichten

groepsplan

Mijn ESIS | Schoolteams

De onderdelen van de cursus zijn uitstekend geschikt voor een studiedag voor het team.

 • Opzet van dit onderdeel
 • Onderdelen van Mijn ESIS: absenten, toetsresultaten (invoeren en overzichten maken), leerlingdossier (registraties, handelingsplannen, ontwikkelingsperspectief)
 • Werken met de module groepsplannen

timeforchange

ESIS Bovenschools | Besturen en bovenschoolse directies

In deze cursus worden komen de onderdelen aan de orde die voor de bovenschoolse directeur en/of het bestuur relevant zijn:

 • Diverse managementoverzichten
 • Leerlingtellingen en -prognoses
 • Het inspectieoverzicht
 • Trendanalyses