Nieuw bij ABIS: Opbrengstgericht werken met behulp van datateams

De kern van opbrengstgericht werken is om de informatie die op een school beschikbaar is over bijvoorbeeld het onderwijs, de organisatie, de leerlingen of de leerkrachten op een gestructureerde manier te gebruiken om de doelen van de school te behalen. Toetsresultaten, vragenlijsten en observaties in de les zijn voorbeelden van gegevens die daarbij gebruikt kunnen worden, ook wel ‘data’ genoemd. Om opbrengstgericht werken vorm te geven kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “datateams”.

Een datateam is een kleinschalig onderzoeksteam van leerkrachten, ib-er en schoolleiding die met behulp van beschikbare data concrete vraagstukken oplossen. Op deze manier werken de leden van het datateam zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling als aan onderwijsverbetering, aan de hand van specifieke problemen op school. Essentieel hierbij is dat het probleem dat het datateam kiest belangrijk is voor de school.

Meerdere bronnen zijn belangrijk, want:
- Hoe meer bronnen, des te meer gegevens
– Hoe meer gegevens, des te meer informatie
– Hoe meer informatie, des te beter kunnen oorzaken achterhaald worden
– Hoe beter de oorzaken in beeld, des te beter kan het actieplan worden opgesteld
– Hoe beter het actieplan, des te beter wordt het probleem opgelost

In deze ABIS-workshop leert u de opzet en werkwijze van datateams en wordt gewerkt aan de bouwstenen voor het opbrengstgericht verhogend actieplan.

Wilt u in het nieuwe schooljaar aan het werk met datateams neem dan telefonisch of per mail contact op met Dirk van Dongen van ABIS.