Nieuw bij ABIS: Opbrengstgericht werken met behulp van datateams

De kern van opbrengstgericht werken is om de informatie die op een school beschikbaar is over bijvoorbeeld het onderwijs, de organisatie, de leerlingen of de leerkrachten op een gestructureerde manier te gebruiken om de doelen van de school te behalen. Toetsresultaten, vragenlijsten en observaties in de les zijn voorbeelden van gegevens die daarbij gebruikt kunnen worden, ook wel ‘data’ genoemd. Om opbrengstgericht werken vorm te geven kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde “datateams”.

Een datateam is een kleinschalig onderzoeksteam van leerkrachten, ib-er en schoolleiding die met behulp van beschikbare data concrete vraagstukken oplossen. Op deze manier werken de leden van het datateam zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling als aan onderwijsverbetering, aan de hand van specifieke problemen op school. Essentieel hierbij is dat het probleem dat het datateam kiest belangrijk is voor de school.

Meerdere bronnen zijn belangrijk, want:
- Hoe meer bronnen, des te meer gegevens
– Hoe meer gegevens, des te meer informatie
– Hoe meer informatie, des te beter kunnen oorzaken achterhaald worden
– Hoe beter de oorzaken in beeld, des te beter kan het actieplan worden opgesteld
– Hoe beter het actieplan, des te beter wordt het probleem opgelost

In deze ABIS-workshop leert u de opzet en werkwijze van datateams en wordt gewerkt aan de bouwstenen voor het opbrengstgericht verhogend actieplan.

Wilt u in het nieuwe schooljaar aan het werk met datateams neem dan telefonisch of per mail contact op met Dirk van Dongen van ABIS.

 

Het digitale schoolrapport

Eén van de mooiste modules in ESIS is de module Schoolrapport. Door digitaal gebruik te maken van wat al in ESIS aanwezig is, betekent het werken met het ESIS Schoolrapport een enorme administratieve verlichting voor de leerkracht.

Met gebruikmaking van een eigen schoolgebonden huisstijl is het rapport – uiterlijk èn inhoudelijk – het visitekaartje van de school!

ABIS heeft ruime ervaring in het vervaardigen van het digitale schoolrapport voor uw school.

Zie de uitvoerige informatie onder DIENSTEN en vraag vrijblijvend een ‘scherpe prijs’ offerte aan via het contactformulier op de website of via telefoonnummer 06 – 1582 1725.

ABIS blogs

De website van ABIS is voortdurend in ontwikkeling. Vandaag is er de mogelijkheid bijgekomen om weblogs toe te voegen. U kunt als bezoeker van onze website ook reageren op deze berichten.

De eerste weblog kunt u tegemoet zien na de voorjaarsvakantie van het noorden. Op dit moment bereiden we ons voor om in deze vakantie een bezoek te brengen aan Doboj in Bosnië. Doel is om de mensen daar een beetje te laten delen in onze overvloed.

Hierna gaan we weer keihard aan het werk voor de ondersteuning van de onderwijsprofessionals in de scholen!

Tot later!