Welkom bij ABIS Automatisering

ABIS werkt voor scholen in het primair onderwijs. ABIS

  • adviseert over onderwijs en onderwijskwaliteit
  • begeleidt bij het gebruik van een digitaal systeem voor leerlingadministratie, leerlingzorg en het opbrengstgericht werken
  • helpt bij de implementatie van digitale systemen voor leerlingadministratie en leerlingzorg in de school en bij het schoolteam
  • geeft scholing in het gebruik en toepassen van o.a. ESIS.

ABIS werkt vanuit een lange ervaring en deskundigheid in en voor het onderwijs en is er op gericht het gebruik van leerlingadministratie- en leerlingzorgsystemen op alle terreinen te optimaliseren!